GCF กับ LCM

GCF และ LCM เป็นแนวคิดที่สำคัญสองข้อที่สอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่สำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้แม้แต่ในชั้นเรียนต่อมาเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าและยากขึ้นซึ่งทำให้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าคำศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงอะไรและความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นคืออะไร

GCF

เรียกอีกอย่างว่าปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วมกันมันหมายถึงปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวเลขสองตัวหรือมากกว่านั้นมีเหมือนกัน มันเป็นผลคูณของปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่ตัวเลขเหล่านี้มีเหมือนกัน ให้เราเห็นสิ่งนี้ด้วยตัวอย่าง

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

มีสองสามตัวที่ใช้ร่วมกันกับทั้งตัวเลขดังนั้น GCF จะเป็น 2x2x2 = 8

LCM

เพื่อที่จะเข้าใจพหุคูณสามัญขั้นต่ำเราจำเป็นต้องรู้ว่าทวีคูณคืออะไร มันคือตัวเลขที่เป็นจำนวนทวีคูณของ 2 หรือมากกว่า ตัวอย่างเช่นถ้า 2 และ 3 เป็นตัวเลขที่มอบให้เรา 0, 6, 12, 18, 24 … คือผลคูณของตัวเลขสองตัวนี้

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Least Common Multiple เป็นตัวเลขที่เล็กที่สุด (ไม่รวมศูนย์) ที่เป็นตัวคูณของตัวเลขสองตัว ในตัวอย่างนี้แน่นอนมันคือ 6

LCM ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของจำนวนเต็มที่เล็กที่สุดที่สามารถหารด้วยจำนวนที่กำหนด ที่นี่

6/2 = 3

และ 6/3 = 2

เมื่อ 6 หารด้วย 2 และ 3 ก็จะได้ LCM เท่ากับ 2 และ 3

ความแตกต่างระหว่าง GCF และ LCM คือการอธิบายตนเอง ในขณะที่ GCF เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่ใช้ร่วมกันระหว่างปัจจัยของตัวเลขสองตัวหรือมากกว่านั้น LCM เป็นตัวเลขที่เล็กที่สุดที่หารด้วยตัวเลขทั้งสอง (หรือมากกว่า) ในการค้นหา LCM หรือ GCF ที่มี 2 หมายเลขหรือมากกว่านั้นจำเป็นต้องแยกตัวประกอบเหล่านั้นออก