ประมุขแห่งรัฐ vs ประธานาธิบดี

ประมุขแห่งรัฐเป็นประเทศที่มีตำแหน่งสูงสุดในประเทศนั้น ๆ ในหลายประเทศประมุขของรัฐไม่ได้เป็นประมุขของรัฐบาลในขณะที่ในประเทศอื่น ๆ มีเพียงคนเดียวที่เป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีที่เป็นประมุขของรัฐรวมถึงหัวหน้ารัฐบาลในขณะที่ในอินเดียหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนมากเนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างประมุขกับประธานาธิบดี บทความนี้พยายามที่จะตรวจสอบการโพสต์ที่สำคัญทั้งสองในระบบการเมืองของประเทศ

ประมุขแห่งรัฐ

ในประเทศส่วนใหญ่ของโลกมีคนที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อันดับสูงสุดของประเทศนั้น บุคคลนี้ถูกเรียกว่าประมุขและเป็นตัวแทนของประเทศในการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติทั้งหมด ชื่อของเขาปรากฏอยู่ด้านบนในรายชื่อตัวแทนสาธารณะและเขาทำให้รัฐในสายตาของประเทศอื่น ๆ ในโลกชอบธรรม ประมุขแห่งรัฐมีบทบาทและความรับผิดชอบมากมายในการดำเนินการที่มอบให้แก่เขาตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ประมุขแห่งรัฐถือเป็นผู้นำอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ส่งเสริมจิตวิญญาณของประเทศของเขาในเวทีระหว่างประเทศ เขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเมื่อเขายังเป็นหัวหน้ารัฐบาลเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นเพียงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกับกรณีของอินเดียที่ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจที่แท้จริงและเป็นเสื้อใน นายกรัฐมนตรีของประเทศ

ประธาน

ประธานาธิบดีของประเทศเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นแม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเท่าที่เห็นในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเช่นสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในเครือจักรภพ มีอธิการบดีขององค์กรด้วย แต่ในสำนวนทั่วไปชื่อนี้สงวนไว้สำหรับประมุขแห่งรัฐของประเทศส่วนใหญ่ของโลก ในประเทศที่มีระบบการปกครองของประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้ารัฐบาลเช่นในสหรัฐอเมริกา แต่ในระบอบประชาธิปไตยของรัฐสภาเช่นอินเดียประธานาธิบดีเป็นเพียงหัวหน้าพิธีในฐานะที่บังเหียนของรัฐบาลอยู่ใน มือของนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนที่นั่งสูงสุดในสภาผู้แทนราษฎร

ความแตกต่างระหว่างประมุขกับประธานาธิบดีคืออะไร?

•ในประเทศที่มีระบบการปกครองของประธานาธิบดีประมุขแห่งรัฐและประธานาธิบดีเป็นสองเสาที่จัดขึ้นโดยบุคคลเดียว

•ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและในระบอบราชาธิปไตยเช่นสวีเดนและญี่ปุ่นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเป็นบุคคลที่แตกต่างกันสองคน

•ในประเทศเช่นนั้นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งพิธีการในขณะที่อำนาจแท้จริงในการเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรี

•ประมุขแห่งรัฐเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของประเทศและเป็นตัวแทนของประเทศนั้นด้วยจิตวิญญาณไม่ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ในสหราชอาณาจักรหรือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทางอ้อมเช่นเดียวกับในอินเดีย