บทความ

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบอังกฤษแตกต่างกันอย่างไร? มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จอร์จเบอร์นาร์ดชอว์เรียกสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเป็นภาษากลาง น่าเสียดายที่นี่เป็นความจริง: แม้ว่าชื่อของภาษาจะเหมือนกัน แต่ม...
โพสต์เมื่อ 24-10-2019