บทความ

Ledgers กระจายกับฐานข้อมูลส่วนกลางและทำไมการกระจายอำนาจเป็นขั้นตอนใหญ่ถัดไปสำหรับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ขอให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาสู่ตารางก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธ...
โพสต์เมื่อ 10-12-2019